OGÓLNOPOLSKI TEST WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

         Organizatorzy programu "Akademia Bezpiecznego Puchatka" zapraszają wszystkich uczniów klas I do OGÓLNOPOLSKIEGO TEST WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE. Test będzie dostępny na stronie  internetowej już od 8 do 15 grudnia, dzięki któremu pierwszoklasiści będą mogły utrwalić zdobyte wiadomości oraz zweryfikować swoją wiedzę.

         TEST WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE będzie obejmował 15 pytań w takich aspektach jak: bezpieczeństwo w domu, w szkole i w drodze do szkoły oraz bezpieczeństwo w Internecie. Przygotowany zostanie w formie pisemnej, jak i obrazkowej. Można będzie również odsłuchać pytania, czytane przez lektora. Do każdego pytania podane będą trzy odpowiedzi, z których tylko jedna będzie prawidłowa. Po zakończeniu Testu dzieci otrzymają informację, ile poprawnych odpowiedzi wybrały, a także będą mogły sprawdzić, które odpowiedzi są poprawne, a które nie. Test ma nie tylko sprawdzać wiedzę, ale również uczyć. Test Wiedzy o Bezpieczeństwie będzie aktywny do 15 grudnia.

JAK PRZEPROWADZIĆ TEST?

Wystarczy dostęp do Internetu. Test Wiedzy o Bezpieczeństwie będzie zamieszczony na www.akademiapuchatka.com/nauczyciele.

Koordynator programu M. Gawlik