We wrześniu 2015 r. nasza szkoła przystąpiła do VI edycji konkursu pt. "Odblaskowa szkoła", którego celem było m.in. zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych oraz wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Koordynator projektu p. Małgorzata Gawlik, przy współpracy z p. Renatą Klimek, p. Barbarą Stępnik, p. Małgorzatą Panek - Sojką oraz dyrekcją szkoły i wychowawcami klas podjęli szereg działań, które miały na celu zwiększyć bezpieczeństwo uczniów.

27 października odbyło się uroczyste podsumowanie akcji „Odblaskowa Szkoła”, którą swoją obecnością uświetnili: burmistrz Krzysztof Kaczmarski i  Komendant Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Marek Banaś.

Dzieci wysłuchały prelekcji Pana Policjanta dotyczącej bezpiecznego poruszania się na drodze i konieczności noszenia odblasków. Natomiast nasi goście mogli podziwiać przygotowane przez klasę III a i III b przedstawienie teatralne "Bezpiecznie w Stumilowym Lesie", wysłuchać odblaskowej piosenki wykonanej przez Agatkę i Madzię z klasy VI B oraz zobaczyć "odblaskowy taniec" wykonany przez zespół taneczny "Blue Stars" z klasy VI A.

Sala gimnastyczna, na której odbywała się uroczystość została udekorowana pracami plastycznymi wykonanymi w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Odblaskowo, widocznie , bezpiecznie", którego organizatorem i pomysłodawcą jest nasza szkoła. Uczniowie swoje prace wykonali bardzo pomysłowo i z dużym zaangażowaniem, a wiadomości w nich zawarte były bardzo ważne dla bezpieczeństwa każdego ucznia.

Podsumowano również szkolne konkursy wiedzy z BRD w kategorii klas 1-3 i 4-6. Finaliści konkursów, a także uczniowie, którzy zdobyli wyróżnienia zostali nagrodzeni dyplomami, nagrodami i odblaskowymi gadżetami.

Zaproszeni goście, dyrekcja szkoły  opiekun klubu i przewodniczący SKB " Stopka" Ernest Fido dokonali w trakcie spotkania uroczystego otwarcia mobilnego miasteczka ruchu drogowego, które było główną wygraną w "Ogólnopolskim Konkursie na Najbardziej Aktywny i Efektywny SKB" w roku 2015.

Z mobilnego miasteczko ruchu drogowego, będziemy mogli korzystać przez cały rok, niezależnie od pogody, gdyż może być ono użytkowane na zewnątrz jak i wewnątrz szkoły. Ta cenna nagroda posłuży naszym uczniom do praktycznej nauki korzystania z dróg dla pieszych i rowerzystów, jazdy na rowerze w bezpiecznych warunkach, przeprowadzenia praktycznej części egzaminu na kartę rowerową oraz prowadzenia konkursów i zawodów rowerowych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie mieli szansę w praktyce nauczyć się zasad bezpiecznego uczestnictwa pieszych w ruchu drogowym korzystając z mobilnego miasteczka ruchu drogowego.

Działania, podjęte przez nauczycieli i kontynuowane przez rodziców z całą pewnością zwiększą świadomość uczniów jako uczestników ruchu drogowego, a tym samym przyczynią się do ich większego bezpieczeństwa na drodze.

M. Gawlik, R. Klimek