ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH

            W dniach 27 – 28 października b.r. Samorząd Uczniowski przeprowadził pierwszą w tym roku szkolnym zbiórkę surowców wtórnych. Zebrane baterie oddamy specjalistycznej firmie, zakrętki przeznaczymy na cele charytatywne, natomiast ze środków uzyskanych ze sprzedaży makulatury oraz puszek zorganizujemy na wiosnę wycieczkę nagrodową dla najlepszych „zbieraczy”. W kwietniu odbędzie się kolejna zbiórka, więc już od dziś można zbierać surowce wtórne, gdyż sumujemy przyniesioną ich ilość z obu zbiórek!

Diana Dyda