Apel z okazji XV Dnia Papieskiego

              W dniu 16 października 2015 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji XV Dnia Papieskiego. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego brzmiało: Jan Paweł II – Patron Rodziny. Wśród wielu tematów, jakie podejmował w swym nauczaniu Jan Paweł II, problematyka rodziny zajmowała istotne miejsce. Papież sam chętnie powracał myślami do własnego domu rodzinnego, a także przypominał wiernym, jak ważna jest ta pierwsza wspólnota, w której każdy z nas przychodzi na świat. Jan Paweł II w swym nauczaniu przybliżał naukę Bożą zawartą w IV przykazaniu Bożym: Czcij ojca swego i matkę swoją. Często mówił: „Trzeba korzystać z doświadczeń życiowych naszych rodziców i dziadków, mieć szacunek dla najstarszych członków naszych rodzin”. Ojciec św. dużo czasu poświęcał dzieciom. Jak bardzo kochał dzieci, mogliśmy się wszyscy przekonać, gdy otrzymaliśmy „List Ojca św. do dzieci w Roku Rodziny”. Po raz pierwszy w dziejach Kościoła papież pisał do dzieci. Mówił do nich: „Wy jesteście nadzieją nie tylko świata, ale przede wszystkim Kościoła, a w szczególności papieża.” „Wy jesteście solą dla ziemi i światłem dla świata”. Uczniowie kl. 4a i 4b pod kierunkiem p. Małgorzaty Kmieć i ks. Rafała Ciecieręgi oraz przy współpracy s. Magdaleny i s. Urszuli z grupą Dzieci Maryi przybliżyli postać i nauczanie papieża o rodzinie. Apel zakończyła Barka – ulubiona pieśń papieża Jana Pawła II.

                                                                                                                                 M. Kmieć